Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sieci współpracy i samokształcenia

ROK SZKOLNY 2020/2021

mgr Sandra Rodak

Oferta dla dzieci:

- "jak uczyć się efektywnie"

Cel: wspomaganie procesu uczenia sie.

Odbiorca: uczniowie w wieku szkolnym

Czas trwania : 2 godziny

Oferta dla nauczycieli i rodziców

- "emocje dziecka w wieku przedszkolnym"

Cel: wsparcie sfery emocjonalnej dziecka

Czas trwania: 2 godziny

 

mgr Kamila Żebroń

Oferta dla dzieci:

- zajęcia rozwijające sprawność manualną

Cel: doskonalenie motoryki małej i koordynacji oko- ręka

Odbiorca: Dzieci w wieku przedszkolnym

Czas trwania: 1-2 godziny

Oferta dla nauczycieli:

- „emocje dziecka w wieku przedszkolnym”

Cel: dostarczenie wiadomości na temat rozwoju emocjonalnego

Odbiorca: Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Czas trwania: 2,5 godziny

Oferta dla rodziców:

- „zrozumieć nastolatka” - „pobaw się ze mną” (zajęcia dla rodziców i dzieci)

Cel: nawiązanie relacji rodzic – dziecko, wspólna zabawa

Czas trwania: 1,5 godziny

 

mgr Małgorzata Brumirska

Oferta dla dzieci:

- "Myślenie pozytywne jako forma radzenia sobie w sytuacjach trudnych"

Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych kl. VI-VIII

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Oferta dla nauczycieli:

Temat:  Dziecko z ADHD

Czas trwania: ok 2 godziny

Oferta dla rodziców:

- "Jak zachęcać dziecko do samodzielności"

Odbiorca: rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego grupy 6,5,4 latków

Czas trwania: 2 godziny

 

mgr Justyna Gawot - Turowska

Oferta dla dzieci:

- "Agresja, złość - co to jest, jak sobie z nią radzić"

Cel: doskonalenie umiejętności na współpracę i współdziałanie

Odbiorca: Klasy I, II, III

Czas trwania: 1,5 godziny

- Zajęcia integracyjne: "Poznaję, słucham, szanuję"

Cel: nawiązanie relacji koleżeńskich.

Odbiorca: 3,4,5 latki, klasa "0" i I

Oferta dla nauczycieli:

- „Specyficzne trudności w uczeniu się - kiedy pojawia się problem"”

Odbiorca: nauczyciele stażyści

Czas trwania: 1,5  godziny

Oferta dla rodziców:

- „Pomoc dziecku w nauce”

Cel: doskonalenie kompetencji wychowawczych

Odbiorca: Rodzice dzieci z klasy I, II, III

Czas trwania: 1,5 godziny

 

mgr Joanna Lipowczyk

Oferta dla dzieci:

- "Szkolne zakręty"

Cel: wskazanie jak dobrze przejsc przez czas przed egzaminem

Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych kl. VI-VIII

Czas trwania: 1 godzina

Oferta dla nauczycieli:

- "Mądrze chwalić"

Cel: ukazanie skuteczności i efektów pracy w metodzie mądrych pochwał

Odbiorca: wychowawcy klas

Czas trwania: 1 godzina

Oferta dla rodziców:

- "nastolatek ze stresem"

Cel: ukazanie dojrzewajacego człowieka jako osoby borykającej sie z codziennymi trudnościami

Czas trwania: 1,5 godziny

 

mgr Joanna Kuriata

Oferta dla dzieci:

- przesiewowe badanie logopedyczne dzieci 3/4/5/6 letnich oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym połączone z obserwacją na terenie placówki

- zajęcia integracyjne na terenie placówki dla dzieci przedszkolnych, uczniów klas "0", uczniów klas I szkoły podstawowej.

Oferta dla rodziców:

- indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci mających problemy w nauce spowodowane zaburzeniami mowy

- najczęsciej występujące wady wymowy - ich rodzaje , objawy, przyczyny

- zwiazek między zaburzeniami mowy a trudnościami w nauce czytania i pisania

Oferta dla nauczycieli:

- foniczna a graficzna struktura języka ze szczególnym uwzględnieniem wymowy i pisowni wyrazów z głoskami ą-ę

- jąkanie jako zaburzenie mowy- pomoc szkoły, rodziców, rodzeństwa

- rola prawidłowej wymowy i słuchu fonetycznego w osiąganiu przez uczniów sukcesów w nauce

 

mgr Renata Łycz

Oferta dla dzieci:

- komunikowanie się uczniów z niepełnosprawnością intelektualna

Cel: ułatwić integracje w społeczeństwie, aktywnie w nim uczestniczyć podnieść sprawność komunikacji

Odbiorca: uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie

Czas trwania 2 godziny

Oferta dla nauczycieli:

- umiejętność społeczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Cel: Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych Zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych Wymiana doświadczeń

Odbiorca: Nauczyciele Zespołu Szkół specjalnych

Czas trwania 2 godziny

Oferta dla rodziców:

- Spotkanie dwóch światów

Cel: lepsze rozumienie swojego dziecka, a poprzez to efektywniejsze wpływanie na zachowanie się dziecka i jego proces usamodzielniania się

Odbiorca: rodzice dzieci niepełnosprawnych

Czas trwania: 2 godziny

 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Szkoła Podstawowa w Powidzku:

- 22.09.2020r. klasa I

- 23.09.2020r. grupa 5-latków

2. Szkoła Podstawowa w Skokowej:

- 26.10.2020r. Klasa I

- 26.10.2020r. Klasa "0"

3. Szkoła Podstawowa w Radziądzu

- 29.10.2020r. Klasa I

- 29.10.2020r. Klasa "0"

4. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach:

- 20.10.2020r. Klasa I

- 201.10.2020r. Klasa "0"

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI PODCZAS WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

1.  Przedszkole " Zielona Dolina" 12.09.2019 r. g. 16.30 mgr Regina Stępień- pedagog

2.  Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie 10.09.2019 r. g. 17.00 18.09.2019 r. g. 17.00 mgr Bartłomiej Kobusiński- pedagog mgr Regina Stępień- pedagog

3.  PZS w Żmigrodzie 12.09.2019 r. g. 17.00 mgr Sandra Nowosad- pedagog

4.  Szkoła Podstawowa w Barkowie 11.09.2019 r. g. 17.00 mgr Małgorzata Brumirska- psycholog

5.  Szkoła Podstawowa w Skokowie 11.09.2019 r. g. 16.45 mgr Renata Łycz- pedagog i mgr Romana Lackorzyńska- logopeda

6.  Szkoła Podstawowa w Korzeńsku 12.09.2019 r. g. 18.00 mgr Małgorzata Brumirska- psycholog 7 Szkoła Podstawowa w Powidzku 24.09.2019 r. g. 17.00 mgr Bartłomiej Kobusiński- pedagog

 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE I BADANIA PRZESIEWOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020:

1.  Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie

- 09.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I d ( mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 18.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I b ( mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 28.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I c ( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

- 07.11.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I a ( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

-11.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I c i I d ( mgr Regina Stępień)

- 25.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I a i I b ( mgr Regina Stępien- pedagog)

2.  Szkoła Podstawowa w Radziądzu

- 09.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I ( mgr Renata Łycz- pedagog)

- 24.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I ( mgr Regina Stępień- pedagog)

3.  Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

- 10.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I ( mgr Regina Stępień- pedagog)

4.  Szkoła Podstawowa w Powidzku

- 30.09.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I ( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda, mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 01.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 5-6 latków ( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda, mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 08.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 3-4 latków ( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda, mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 03.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I ( mgr Regina Stępień- pedagog)

5.  Szkoła Podstawowa w Skokowie

- 24.09.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I ( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda, mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 17.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I ( mgr Regina Stępień- pedagog)

6.  Szkoła Podstawowa w Korzeńsku

- 16.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 3-4 latków ( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

- 23.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 5-6 latków ( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

- 07.11.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I ( mgr Regina Stępień- pedagog)

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny