Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasza oferta

W Ofercie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mamy między innymi:

 • badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • doradztwo zawodowe
 • porady i konsultacje
 • zajęcia grupowe " Baw się z nami"
 • wydawanie opinii
 • wydawanie orzeczeń
 • badania przesiewowe
 • zajęcia integracyjne dla szkół i przedszkoli
 • szkolenia i warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI PODCZAS WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Lp. Nazwa szkoły Data Imię i nazwisko
1

Przedszkole

" Zielona Dolina"

12.09.2019 r.

g. 16.30

mgr Regina Stępień- pedagog
2

Szkoła Podstawowa

w Żmigrodzie

10.09.2019 r.

g. 17.00

18.09.2019 r.

g. 17.00

mgr Bartłomiej Kobusiński- pedagog

 

mgr Regina Stępień- pedagog

3 PZS w Żmigrodzie

12.09.2019 r.

g. 17.00

mgr Sandra Nowosad- pedagog
4

Szkoła Podstawowa

w Barkowie

11.09.2019 r.

g. 17.00

mgr Małgorzata Brumirska- psycholog
5

Szkoła Podstawowa

w Skokowie

11.09.2019 r.

g. 16.45

mgr Renata Łycz- pedagog i

mgr Romana Lackorzyńska- logopeda

6

Szkoła Podstawowa

w Korzeńsku

12.09.2019 r.

g. 18.00

mgr Małgorzata Brumirska- psycholog
7

Szkoła Podstawowa

w Powidzku

24.09.2019 r.

g. 17.00

mgr Bartłomiej Kobusiński- pedagog

 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE I BADANIA PRZESIEWOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020:

Lp. Nazwa szkoły Data, klasa
1

Szkoła Podstawowa

w Żmigrodzi

- 09.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I d

( mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 18.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I b

( mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 28.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I c

( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

- 07.11.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I a

( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

-11.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I c i I d

( mgr Regina Stępień)

- 25.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I a i I b

( mgr Regina Stępien- pedagog)

 

2

Szkoła Podstawowa

w Radziądzu

- 09.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I

( mgr Renata Łycz- pedagog)

- 24.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I

( mgr Regina Stępień- pedagog)

3

Szkoła Podstawowa

w Piotrkowicach

- 10.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I

( mgr Regina Stępień- pedagog)

4

Szkoła Podstawowa

w Powidzku

- 30.09.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I

( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda,  mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 01.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 5-6 latków

( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda, mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 08.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 3-4 latków

( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda, mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 03.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I

( mgr Regina Stępień- pedagog)

5

Szkoła Podstawowa

w Skokowie

- 24.09.2019 r.- zajęcia integracyjne w klasie I

( mgr Romana Lackorzyńska- logopeda, mgr Katarzyna Binkiewicz- psycholog)

- 17.10.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I

( mgr Regina Stępień- pedagog)

6

Szkoła Podstawowa

w Korzeńsku

- 16.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 3-4 latków

( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

- 23.10.2019 r.- zajęcia integracyjne w grupie 5-6 latków

( mgr Małgorzata Brumirska- psycholog)

- 07.11.2019 r.- badania przesiewowe w klasie I

( mgr Regina Stępień- pedagog)

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Lp. Tematyka Zajęć Data Prowadzący Forma zajęć Poziom
1

Szkoła dla rodziców i

nauczycieli-Role

czerwiec

2019 r.

mgr Regina

Stępień

warsztaty

szkolenie

 

Szkoła

Podstawowa

2

Szkoła dla rodziców i

wychowawców

czerwiec

2019 r.

mgr Małgorzata

Brumirska

warsztaty

szkolenie

Szkoła

Podstawowa

3

Emocje dziecka

w wieku pezedszkolnym

maj/

czerwiec

mgr Sandra

Nowosad

warsztaty Przedszkola
4 Przeciwdziałam zachowaniu suliscydalnym maj/ czerwiec

mgr Bartłomiej

Kobusiński

warsztaty

Szkoła

Podstawowa

Szkoła Ponadpodstawowa

5

Porozumiewanie się

bez przemocy

maj/ czerwiec

mgr Joanna

Kasprzyk

warsztaty

Szkoła

Podstawowa

6

Zaburzenie mowy i

kumunikacji u dziecka

maj/ czerwiec

mgr Romana

Lackorzyńska

wykład Szkoła Podstawowa
7

Umiejętności komunikacji dzieci niepełnosprawnych

maj/ czerwiec mgr Renata Łycz wykład Szkoła Podstawowa

 

KONSULTACJE Z RODZICAMI PODCZAS WYWIADÓWEK

Lp. Nazwa szkoły Data Imię i nazwisko
1

Szkoła Podstawowa

w Żmigrodzie

22.05.2019 r. oraz

23.05.2019 r.

o godzinie 16.00

 

mgr Joanna Kasprzyk-

psycholog

2

Szkoła Podstawowa

w Powidzku

07.05.2019 r.

o godzinie 15.00

mgr Małgorzata Brumirska-

psycholog

mgr Regina Stepień-

pedagog

3

Szkoła Podstawowa

w Barkowie

09.05.2019 r.

o godzinie 14.30

mgr Małgorzata Brumirska-

psycholog

mgr Regina Stępień-

pedagog

4

Szkoła Podstawowa w

Piotrkowicach

13.05.2019 r.

o godzinie 15.00

mgr Renata Łycz-

pedagog

mgr sandra Nowosad-

pedagog

5

Szkoła Podstawowa

w Prusicach

21.05.2019 r.

o godzinie 15.00

mgr Sandra Nowosad-

pedagog

Opinia

Opinia to dokument, który wystawiony jest na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych po przeprowadzonych badaniach. Opinia zawiera stanowisko w sprawie, która odnosi się do zgłaszanego problemu we wniosku. Zawarte są tam wskazania dla nauczycieli, rodziców, które powinny być stosowane w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.

Termin na wystawienie opinii to 30 dnia od daty wypełnienia wniosku o wydanie opinii.

Opinie, które między innymi wydawane są w naszej Poradni:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- opinia wydawane jest przez Zespół Orzeczniczy
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii...)
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiające go do pracy

 

Orzeczenia

 

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej działa Zespół Orzeczniczy. Wydaje on opinie i orzeczenia na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie.

Od daty złożenia wniosku, Poradnia ma  30 dni na powołanie Zespołu Orzeczniczego  lub 15 dni o potrzebie indywidualnego nauczania. Po posiedzeniu Zespołu Orzeczniczego, orzeczenie zostaje wydane w terminie 7 dni.

 

Orzeczenia które są wydawanę w naszej Poradnii:

 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • o potrzebie indywidualnego nauczania
 • o potrzebie kszałcenia specjalnego:

      a) niepełnosprawnych:

      - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

        lekkim, umiarkowanym lub znacznym

      - z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

      - z niepełnosprawnościami sprzężonymi

       b) zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

- 11 WRZESIEŃ 2020R.

- 24 WRZESIEŃ 2020R.

- 01 GRUDZIEŃ 2020R.

- 29 STYCZEŃ 2021R.

- 26 LUTY 2021R.

- 29 MARZEC 2021R.

- 21 MAJ 2021R

- 11 CZERWIEC 2021R

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

- 12 Wrzesień 2019 r.

- 10 Październik 2019 r.

- 21 Listopad 2019 r.

- 19 Grudzień 2019 r.

- 23 styczeń 2020r.

- 20 luty 2020r.

- 05 marzec 2020r.

- 12 czerwiec 2020r.

- 07 sierpień 2020r.

- 27 sierpień 2020r.

 

 

 

 

Harmonogram posiedzień Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2018/2019:

- 6, 20 wrzesień 2018 r.

- 18, 25 październik 2018 r.

- 8,22 listopad 2018 r.

- 6 grudzień 2018 r.

- 10, 24 styczeń 2019 r.

- 21 luty 2019 r.

- 7, 21 marzec 2019 r.

- 4, 18 kwiecień 2019 r.

- 9, 15, 29 maj 2019 r.

- 13 czerwiec 2019 r.

- 11 lipiec 2019 r.

- 29 sierpień 2019 r.

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny