Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

W związku ze wznowieniem pracy stacjonarnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żmigrodzie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami diagnozy i terapii w okresie stanu epidemii.

Utworzono dnia 17.09.2020

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W  PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻMIGORDZIE

 

 1. Wnioski na diagnozę analizują zespoły badające pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 2. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, oceny gotowości szkolnej lub inne – zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 3. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie).
 4.  W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Do poradni przychodzi tylko jedno z rodziców i zabiera ze sobą tylko dziecko, które ma być badane.
 5. Rodzic i dziecko przychodzą do poradni zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej -maseczka lub przyłbica i rękawiczki (rodzic), wchodząc do przedsionka poradni rodzic dezynfekuje ręce. Dziecko myje ręce. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 4 roku życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych.
 6. Przy wejściu rodzica z dzieckiem do poradni wyznaczony pracownik, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki, wykona pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Gdy okaże się, że temperatura u dziecka i rodzica jest powyżej 37,3 stopni, nie będą podejmowane czynności diagnostyczne.
 7. Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub przyłbicę. W trakcie diagnozy lub terapii dzieci oraz pracownicy nie muszą być zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem. Dziecko powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 8. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 9. Rodzic, opiekun w wyznaczonym pomieszczeniu wypełnia stosowne dokumenty własnym długopisem. Rodzic zachowuje społeczny dystans wynoszący min. 2 m do osoby, która go obsługuje i jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 10. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia rąk( w zależności od przypadku możliwa jest ich dezynfekcja).
 11. Osoba przeprowadzająca badanie wyposażona jest w przyłbicę lub maseczkę, płyn dezynfekujący lub rękawiczki – można, ale  nie trzeba stosować.
 12. Badane dziecko przebywa przez czas badania w jednym gabinecie (diagności – psycholog, pedagog, logopeda- się zmieniają). Z gabinetów usunięte są sprzęty i przedmioty, których nie da się skutecznie uprać lub zdezynfekować. Diagnosta dba o sprawną i wydają wentylację podczas badania, zwiększa ilość przerw w pracy i stosuje dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo ( np. patyczek do wskazywania, nakładki foliowe na pomoce papierowe).
 13. Dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Rodzic zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk oraz musi byś wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 14. Należy zachować jak największą możliwą odległość między osobą badającą a badanym(ok od 1,5 do 2 metrów). W przypadku badania psychologicznego nie da się zachować dystansu większego niż ok 60 cm.
 15. Jeżeli dziecko w trakcie badania manifestuje lub przejawia objawy choroby należy je bezzwłocznie przekazać oczekującemu rodzicowi.
 16. Gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia diagnozy. W tym celu przeprowadza się dezynfekcję biurka, klawiatury oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy się  pomieszczenie, itd.
 17. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy lub terapii, powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości należy wycofać je z użytkowania lub zastąpić innymi.
 18. Klamki i poręcze są systematycznie odkażane. W szczególnej higienie utrzymywane są ciągi komunikacyjne, sanitariaty oraz powierzchnie dotykowe.
 19. Wniosek o wydanie opinii czy orzeczenia rodzic wypisuje w specjalnie przeznaczonym pomieszczeniu.
 20. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami oraz porada odbywa się  stacjonarnie, telefonicznie lub online  w zależności od zgłaszanego problemu.

 

PROCEDURY PROWADZENIA TERAPII  PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻMIGORDZIE

 1. Wnioski na terapię analizuje i umawia specjalista/terapeuta pod kątem zasadności, pilności, konieczności.
 2. Terapeuta w porozumieniu z rodzicem ustala najbardziej odpowiednią formę pracy (stacjonarną lub online). Preferowana jest forma kontaktu niebezpośredniego (dla zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klientów).
 3. Na terapię przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym - informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę.
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki terapii i stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie terapii bezpośredniej.
 5. Rodzic i dziecko przychodzą do poradni zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej -maseczka lub przyłbica i rękawiczki -tylko rodzic, wchodząc do przedsionka poradni rodzic dezynfekuje ręce. Dziecko myje ręce. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych.
 6. Przy wejściu rodzica z dzieckiem do poradni wyznaczony pracownik, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki, wykona pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Gdy okaże się, że temperatura  u dziecka jest powyżej 37,3 stopni, nie będzie ono mogło uczestniczyć w terapii.
 7. Dziecko objęte terapią powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub przyłbicę. W trakcie terapii dzieci oraz pracownicy nie muszą być zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem lub jeśli to możliwe o ich zdezynfekowaniu. Dziecko powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 8. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4 r. ż., osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 9. Przed wejściem do gabinetu terapeuta i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia lub jeśli to możliwe zdezynfekowania rąk.
 10. Gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia terapii. Między kolejnymi dziećmi danego dnia odbywa się przerwa na dezynfekcję pomieszczenia. W tym czasie przeprowadza się dezynfekcję biurka, klawiatury oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy się  pomieszczenie itd.
 11. Osoba prowadząca terapię wyposażona jest w rękawiczki lub dezynfekuje ręce, przyłbicę lub maseczkę, płyn dezynfekujący. Odległość między terapeutą a klientem to 2 metry (wyjątek stanowi terapia małych dzieci).
 12. Dziecko umówione na terapię pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica wyposażonego w środki ochrony indywidualnej (w gabinecie lub na korytarzu) w przypadku małych czy lękowych dzieci.
 13. Preferowaną formą omawiania z rodzicami przebiegu terapii i wskazówek do pracy z dzieckiem jest rozmowa stacjonarna, telefoniczna lub online.
 14. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny